Novinky

Financování rekonstrukce

22.06.2014 22:02
Bohužel ani po půl roce není hotovo ze strany poskytovatele dotace SFŽP vyhotovení finální verze Rozhodnutí o přidělení dotace. Stále tedy můžeme jen doufat, že SFŽP důkladně zkoumá naše argumenty a uzná naše argumenty a amy ušetříme zhruba 2 mil. Kč.   Zatím tak stále musíme počítat s...

Rekonstrukce zahájena

15.06.2014 12:00
Firma PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. zahájila na základě Smlouvy o dílo práce na rekonsrukci Zákaldní školy Klimkovice. Ředitelské volno v pondělí 16.6.2014 bude využito k návozu materiálu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí. Pak budu práce probíhat za běžného vyučování až do konce školního...

Zastavení správního řízení na ÚOHS

19.11.2013 00:00
Ukázalo se, že postup Města Klimkovice ve věci výběrového řízení byl správný.    Úřad na ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení proti Městu Klimkovice díky tomu, že „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA“ vzalo zpět svůj návrh na přezkuna přezkoumání úkonů zadavatele...

Dotaz na ÚOHS (čas se krátí)

25.10.2013 14:30
Protože čas na odevzdání všech podkladů k získání dotace na SFŽP se krátí (musíme stihnout do konce roku), požádal jsem oficiálně ÚOHS o zprávu o průběhu řešení naší kauzy. Snad se povede nemožné a ÚOHS dodrží zákonný termín a do 30 dnů nám odpoví.   Vážení,   Dovoluji si tímto zdvořile...

Dobré zprávy z ÚOHS !!!

07.10.2013 00:00
Úřad pro Ochranu hospodářské soutěže obdržel od „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA“ podání, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 25. 7. 2013. Sdružení zřejmě usoudilo, že postup města byl správný a že pokračování sporu povede k prohře a ke ztrátě...

Čas se krátí

23.09.2013 21:34
Dnes vypršela zákonná lhůta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pro rozhodnutí v naší kauze. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, tento úřad lhůty moc neřeší a průměrná doba vyřízení stížnosti je delší než půl roku.   Proto jsem si dovolil opakovaný dotaz na průběh řešení, jehož text je zde:...

Prodloužení lhůty pro podání podkladů k získání dotace

08.08.2013 08:04
Podařilo se nám dosáhnout prodloužení lhůty pro podání všech podkladů k dotaci na 31.12.2013 - tedy nejzašší možný termín. Snad se vše povede vše stihnout. Oznámení o prodloužení je zde: Prodlouzeni_RL_Klimkovice.pdf (110470)

Vyjádření města k návrhu ÚOHS na přezkum postupu veřejné zakázky

05.08.2013 09:51
Vážení,   Dovoluji si tímto doplnit zákonem požadované dokumenty, které Město Klimkovice, jako Zadavatel veřejné zakázky zasílá k Návrhu o přezkoumání činností Zadavatele, který Váš úřad obdržel dne 26.7.2013.   Veřejná zakázka: Snížení emisí a energetické úspory ZŠKlimkovice, evidenční...

Prosba o rychlou reakci ÚOHS

29.07.2013 14:34
Vážený pane Rafaji,   Dovoluji si Vás požádat a poprosit o součinnost Vašeho úřadu při vyřizování Návrhu o přezkoumání činností Zadavatele, který Váš úřad obdržel dne 26.7.2013.   Veřejná zakázka: Snížení emisí a energetické úspory ZŠKlimkovice, evidenční číslo 342809 Zadavatel: Město...

Rozhodnutí Rady města o námitkách

18.07.2013 17:35
Rada města ve věci námitek podaných do zadávacího řízení k veřejné zakázce „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“                   88/930   námitka uchazeče „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV – EVČM –...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>