Náš tým

Bc. David Kelnar

Autorský dozor, projektant, člen výběrové komise

Telefon: 731 656 592

E-mail: kelnar@europrojekt.cz

Bc. Martin Čech

Autorský dozor, statutární zástupce

Telefon: 777 828 445

E-mail: cech@europrojekt.cz

Pavel Mańák

Finanční manažer SFŽP

Telefon: 267 994 504

E-mail: pavel.manak@sfzp.cz

Ing. Petr Večerka

Finanční výbor Zastupitelstva města, člen výběrové komise

Telefon: 556 420 303

E-mail: vecerkap@email.cz

Petr Skyba

Kontrolní výbor Zastupitelstva města, člen výběrové komise

Telefon: 556 420 303

E-mail: petr.skyba@tiscali.cz

ing. Jakub Unucka

Místostarosta města, pověřený vedením projektu, člen výběrové komise

Telefon: +602 561 816

E-mail: mistostarosta@mesto-klimkovice.cz

Mgr. Vlastimil Křesálek

Organizátor výběrového řízení, statutární zástupce

Telefon: 603 430 773

E-mail: justitia@justitia.cz

JUDr. Ilona Křížková

Právní zástupce investora

Telefon: 602 730 964

E-mail: krizkova@akkpp.cz

Lenka Čejchanová

Právní zástupce SFŽP

Telefon: 267 994 262

E-mail: lenka.cejchanova@sfzp.cz

Eva Gregorová

Projektový manažer SFŽP

Telefon: 267 994 231

E-mail: eva.gregorova@sfzp.cz


1 | 2 >>