Novinky

Doplnění projektové dokumentace

01.03.2013 00:00
Projektová dokumentace bude doplněna před schválením podmínek výběrového řízení o úpravu samostatného vstupu do prostor školní jídelny. Cílem této úpravy je umožnit jednoduchá a bezbariérový vstup "cizím" strávníkům ve školní jídelně. Předpokládáme, že tento krok umožní stravování klimkovickým...

Další doplnění projektové dokumentace

01.03.2013 00:00
V projektové dokumentaci byl změněn materiál hlavních vstupních dveří z plastu za kov. I přes navýšení ceny a komplikace je to řešení, které je nutné. Životnost plastových dveří by při živelnosti našich dětí byla velmi nízká. 

První schůzka pro výběr dodavatele

26.02.2013 19:38
V pátek 1.3.2013 v 9:00 se na MěÚ Klimkovice uskuteční první schůzka s firmou JUSTITIA, která bude připravovat výběrové řízení. Další schůzka už bude včetně členů výběrové komise.   ing. Jakub Unucka

Vybrán partner pro přípravu výběrového řízení

21.02.2013 13:50
Rada města svým usnesením 73/789.2¨rozhodla na návrh hospodářsko-technického odboru o výběru partnera pro realizaci výběrového řízení na dodavatele vlastní stavby. Pevně věříme, že se nám se společností JUSTITIA podaří vybrat dodavatele, který stavbu zrealizuje v požadované kvalitě a...

Rozhodnutí o přidělení dotace

19.02.2013 19:29
Konečně nám bylo doručeno oficiální oznámení o rozhodnutí přidělení dotace na projekt rekonstrukce ZŠ. Můžeme a musíme tak zahájit oficiáln celý projekt co nejdříve!!! Oznámení je zde:  Rozhodnutí.pdf (314,5 kB)    Průvodní dopis rozhodnutí.pdf (401,5 kB)   ...

Předběžná varianta financování

16.02.2013 17:22
Zastupitelstvo města dne 16.2.2013 svým usnesením 20/151 pověřilo Radu města jednat s ČEskou spořitelnou o úvěry na vlastní podíl města pro projekt rekonstrukce Základní školy. Variantu financování projektu jiným způsobem (prodej majetku, přímo z rozpočtu) Zastupitelstvo nedoporučilo. Důvodem je i...

Příprava výběrového řízení - hledání partnera

06.02.2013 14:36
Vzhledem k tomu, že projekt rekonstrukce Základní školy je z hlediska Zákona o veřejných zakázkách velkou stavební akcí, navíc jsou použity prostředky EU, může každá, byť i malá chyba při procesu výběrového řízení přijít velmi draho. Po rekonstrukci kanalizace jde o druhou největší investiční...

Profil zadavatele - předběžné oznámení

14.01.2013 17:00
Protože se jedná o stavební zakázku velkého rozsahu, je povinností zadavetel nejméně 30 dní před vyhlášením výběrového řízení oznámit svůj záměr na Profilu zadavatele veřejných zakázek. Tak bylo učiněno dne  14.1.2013 na portálu OVANET...

Rozhodnutí !!!

13.12.2012 15:00
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 13.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt rekonstrukce Základní školy Klimkovice. Od této chvíle je možné celý proces posunout do další fáze, směřující k realizaci. Projekt byl podpořen jako jeden z 11 podobných na území...

Neformální zpráva o termínu podpisu Rozhodnutí

11.12.2012 16:31
V rámci konzultací konference Klimkovická výzva proběhly neformální jednání mezi představiteli vedení města a ministerstvem životního prostředí ohledně procesu schvalování žádosti na rekonsrukci Základní školy Klimkovice. Informace potvrdily vydání Rozhodnutí o přidělení dotace ještě do konce roku...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>