Novinky

Rozhodnutí o rekonstrukci

15.12.2010 18:00
Zastupitelé města Klimkovic na svém prvním řádném zasedání jednomyslně přijali jako svou prioritu rekonstruovat Základní školu Klimkovice a pověřili Radu města nalezením vodného dotačního titulu. Zároveń zastupitelé vyčlěnili 500 000Kč v rozpočtu roku 2011 na pořízení projektové dokumentace a...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6