Dotaz na ÚOHS (čas se krátí)

25.10.2013 14:30

Protože čas na odevzdání všech podkladů k získání dotace na SFŽP se krátí (musíme stihnout do konce roku), požádal jsem oficiálně ÚOHS o zprávu o průběhu řešení naší kauzy. Snad se povede nemožné a ÚOHS dodrží zákonný termín a do 30 dnů nám odpoví.

 

Vážení,

 

Dovoluji si tímto zdvořile opětovně požádat o informaci k průběhu přezkumu veřejné zakázky:

 

Veřejná zakázka: Snížení emisí a energetické úspory ZŠ Klimkovice, evidenční číslo 342809

Zadavatel: Město Klimkovice, IČ: 00298051, Lidická 1, 74283,
Zastoupený: JUSTITIA s.r.o,  IČ: 253 92 875. 28. Října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory

Stěžovatel: Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA

 

Proto vznášíme dotaz, zda nové informace, které Váš úřad získal, vedly k nějakým závěrům.

 

Důvod je skutečnost, že v případě uzavření smlouvy po 30.10.2013 bude velmi složité dokončit administraci projektu na SFŽP. Rekonstrukce školy by se tak odsunula o mnoho let. Což odnesou zejména její žáci, což je obzvláště nepříjemné.

 

Věřím, že návrh posoudíte co nejdříve, aby soutěž mohla být dokončena a klimkovické děti se mohly učit v odpovídajícím prostředí a naše lázeňské město mělo zase o něco čistější vzduch.

 

Text dotazu zde: KLIMKOVICE_MSTAR_UHOS_DOPIS_VYSLEDEK_DOTAZ_II.pdf (453,9 kB)