Rozhodnutí Rady města o námitkách

18.07.2013 17:35

Rada města ve věci námitek podaných do zadávacího řízení k veřejné zakázce „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“

                 

88/930   námitka uchazeče „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV – EVČM – RIDERA“

                                                                                                                                            

88/930.1     Rada města bere na vědomí podanou námitku uchazeče „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV – EVČM – RIDERA“

Bytostav Poruba a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464

EVČ Morava, s.r.o., Ostrava - Poruba, Dělnická 382, PSČ 708 00, IČ 29445493

Ridera Bohemia a.s., Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 2092/216, PSČ 709 00,                 IČ 26847833 ze dne 4.7.2013 proti úkonu „Rozhodnutí o námitce“.                                                                                                                                                     (4-0-0)                                         

                                                                                                                                                                

88/931  námitka uchazeče OMLUX, spol. s r.o.

                                                                                                                                            

                      

88/931.1     Rada města přezkoumala podanou námitku uchazeče OMLUX, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Františky Stránecké 165/8, PSČ 709 00, IČ 61944840 ze dne 14.7.2013 a po zhodnocení obsahu námitky rozhodla, že se jedná o námitku proti zadávacím podmínkám a tudíž o námitce nerozhoduje, protože byla podána po lhůtě dle § 111 , odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

                                                                                                                                                       (4-0-0)