Novinky

Poslední "lobování" pro podporu žádosti

15.11.2012 19:00
Poslední schůzka s vedením ministerstva životního prostředí, zastoupeného ministrem Tomášem Chalupou a náměstkem Tomášem Podivínským se uskutečnila dne 15.11.2012 v Zámeckém vinném sklepě, kde v rámci diskuze o nízkoemisní zóně byla opětovně akcentována potřeba výměny kotle...

První "lobování" pro podporu žádosti

03.04.2012 16:10
První z mnoha "lobování" za podporu žádosti na rekonstrukci ZŠ se uskutečnilo u příležitosti návštěvy ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy dne 3.4.2012. Při slavnostním otevření kanalizace byl panu ministrovi představen i projekt výměny kotle v základní škole a s tím spojená celková...

Akceptace žádosti o dotaci

24.01.2012 14:00
SFŽP akceptoval naši žádost dne 20.1.2012 pod číslem 12104942. Tímto aktem byla potvrzena kompletní správnost žádosti o dotaci a začalo čekání na přidělení nebo nepřidělení žádosti o dotaci. Akceptační potvrzení je zde: Akceptační list SFŽP.pdf (195 kB)   ing. Jakub Unucka

Odevzdání žádosti o dotaci

30.11.2011 14:00
Na základě posunutého termínu odevzdání dotací byla žádost projektu "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice" odevzdána na Státní fond životního prostředí dne XX.XX.2011   ing. Jakub Unucka

Zádrhel s výpočtem

06.06.2011 14:00
Při zpracovávání posudku se objevil zádrhel v tom, že projketantovi nevycházely požadované úspory emisí. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.   Díky velmi vstřícnému postiji Ministra Žívotního prostředí Tomáše Chalupu, který uznal naše argumenty, bylo možné v projektu počítat s tabulkovými...

Projektová dokumentace na rekonstrukci ŽS

01.06.2011 14:00
V souladu se smlouvou a následnými dodatky byla dne XX.XX.2011 odevzdána projektová dokumentace "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice - projektová dokumentace“, včetně všech povolení ke stavbě a dalším krokům. Součástí projektu je i barevné řešení fasády dle návrhu Ivany...

Barevné řešení fasády

09.05.2011 14:00
Rada města na svém zasedání usnesením 17/181 schválila řešení fasády základní školy dle návrhu Mgr. Ivany Sikulové Křížkové. Rozhodnutí bylo učiněno jako kompromisní mezi chtěným a možným, protože jakékoliv nadstandardní řešení (obrázky, pruhy....) nemůže být hrazeno z dotace a podíl neuznatelných...

Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci a podání dotace

21.03.2011 14:00
Rada města rozhodla svým usnesením 12/139 výběru zhotovitele veřejné zakázky "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice - projektová dokumentace a dotace" a uzavření smlouvy o dílo se společností EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 52/551, 700 30 O,- Hrabůvka s...

Vyhlášení výběrové řízení na projektovou dokumentaci

18.02.2011 14:00
Hospodářsko technický odbor na základě rozhodnutí Rady města 5/56 ze dne 10.1.2011 s doplněním 6/61 ze dne 17.1.2011 vyhlásil dne 18.2.2011výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a současně zpracovatele dotační žádosti. Kombinace obou činností byla vedením města vyhodnocena...

Nalezen dotační titul

20.12.2010 00:00
Hospodářsko technický odbor ve spolupráci s místostarostou nalezli možnost využít pro rekontrukci dotační titul Ministerstva Životního prostředí. Ten byl vypsán pouze pro Moravskoslezský kraj a prioritou bylo snížení emisí ze zdrojů vytápění. Ačkoliv tedy budeme v souvislosti s touto akcí...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>