Financování rekonstrukce

22.06.2014 22:02

Bohužel ani po půl roce není hotovo ze strany poskytovatele dotace SFŽP vyhotovení finální verze Rozhodnutí o přidělení dotace. Stále tedy můžeme jen doufat, že SFŽP důkladně zkoumá naše argumenty a uzná naše argumenty a amy ušetříme zhruba 2 mil. Kč.

 

Zatím tak stále musíme počítat s následujícím způsobe financování:

 

Celkové výdaje projektu 28 500 000 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 7 300 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 21 200 000 Kč
Vlastní zdroje města 2 120 000 Kč
Dotace EU 18 020 000 Kč
Dotace SFŽP 1 060 000 Kč
   
Celkové zdroje Města Klimkovice 9 420 000 Kč
Ostatní zdroje 19 080 000 Kč