Dobré zprávy z ÚOHS !!!

07.10.2013 00:00

Úřad pro Ochranu hospodářské soutěže obdržel od „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA“ podání, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 25. 7. 2013.

Sdružení zřejmě usoudilo, že postup města byl správný a že pokračování sporu povede k prohře a ke ztrátě jistiny (cca 200 000Kč). Ať už byly pohnutky jakékoliv, muísme Sdružení společně poděkovat za vstřícný krok, který výrazným způsobem přiblížil provedení rekonstrukce v roce 2014.

 

Nezbývá než doufat, že ÚOHS provede další formální kroky velmi rychle tak, abychom všechny dokumenty stihli odevzdat poskytovateli dotace včas do konce letošního roku.