Prosba o rychlou reakci ÚOHS

29.07.2013 14:34

Vážený pane Rafaji,

 

Dovoluji si Vás požádat a poprosit o součinnost Vašeho úřadu při vyřizování Návrhu o přezkoumání činností Zadavatele, který Váš úřad obdržel dne 26.7.2013.

 

Veřejná zakázka: Snížení emisí a energetické úspory ZŠKlimkovice, evidenční číslo 342809

Zadavatel: Město Klimkovice, IČ: 00298051, Lidická 1, 74283,
Zastoupený: JUSTITIA s.r.o,  IČ: 253 92 875. 28. Října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory

Stěžovatel: Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA

 

Součástí návrhu stěžovatele je i žádost o vydání předběžného opatření, které by znemožnilo zadavateli uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Právě k tomuto bodu se vztahuje naše prosba, aby Váš úřad toto rozhodnutí nevydával. Město Klimkovice se ocitlo v časové tísni, lidsky řečeno v termínové pasti a bez součinnosti s Vašim úřadem nejsme schopni situaci řešit 

 

Důvody naší žádosti jsou dva:

 

  1. Jsme si jisti, že náš postup je zcela v souladu se Zákony ČR a zejména Zákonem o veřejných zakázkách.

 

  1. Financování projektu je z 25. Výzvy SFŽP, programu 2.1.1, jehož prostředky musí být alokovány v roce 2013. V případě zákazu uzavřít smlouvu je vzhledem k termínům jasné, že finanční prostředky nezískáme a smlouva s vítěznou firmou nebude podepsána z důvodu nezajištěného financování.

 

Podrobněji budou oba body rozepsány v kompletní odpovědi Města Klimkovic, které samozřejmě vyhoví zákonným požadavkům a veškerou dokumentaci odešle na Váš úřad do 7 dnů.
Město Klimkovice má termín 31.7.2013 na odeslání kompletních podkladů o výběrovém řízení na Ministerstvo životního prostředí. Včetně smlouvy s vítězným uchazečem. Pokud tento termín nedodržíme, nebudeme mít prostředky na financování akce.

 

Ministerstvo životního prostředí musí vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejpozději do 31.12.2013, jinak nebudu prostředky alokovány ve státním rozpočtu.

 

Město Klimkovice jako vstřícný krok vůči Vašemu úřadu nepodepíše smlouvu s vítězným uchazečem dnes 29.7.2013, ač by dle Zákona mohlo. Pokusíme se prodloužit termín odevzdání kompletní dokumentace na SFŽP co nejdéle, ale nepředpokládáme, že se nám to podaří o více než několik týdnů. 

 

I toto posunutí do 30.9.2013 však dává Vašemu úřadu zákonnou 30 denní lhůtu na vyřízení Návrhu stěžovatele. Vyčkáme na toto rozhodnutí a v případě, že potvrdíte náš postup, podepíšeme smlouvu s vítězným uchazečem. Pokud rozhodnutí nevydáte, podepíšeme smlouvy rovněž.

 

Věřím, že naší žádosti vyhovíte, protože to je jediná cesta, jak klimkovickým dětem zajistit důstojné prostředí pro výuku.