Archiv článků

Proč jsme vyloučili 6 uchazečů?

20.06.2013 15:30
Rekonstrukce ZŠ Klimkovice – aktuální stav k 17.6.013 Rekonstrukce ZŠ Klimkovice v plné nahotě ukázala špatný Zákon o veřejných zakázkách. Ten nutí obce chovat se k veřejným prostředkům zcela jinak, než by se každý z nás choval k těm svým. Kvůli jednomu chybějícímu papíru, který...

Trestní oznámení z 19.6.2013

19.06.2013 12:58
Na podatelnu MěÚ Klimkovice bylo doručeno trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu spočívající ve vyloučení uchazečů s nižší cenou, než vybraná firma. Skutková podstata měla být naplněna tím, že firmy nebyly vyzvány k doplnění chybějících informací.   Trestní oznámení zde:...

Odeslání rozhodnutí

07.06.2013 20:00
Vyloučeným firmám bylo administrátorem výběrového řízení odesláno rozhodnutí o vyloučení s uvedením důvodů. Uchazečům bylo písemně sděleno, že mají 15 dnů na podání námitky roto tomuto vyloučení. Firmy, které si převzaly rozhodnutí ještě 7.6.2013 tato lhůta vyprší 23.6.2013, ostatním firmám, keré...

Rozhodnutí rady města

07.06.2013 16:30
Rada města na svém 83. zasedání rozhodla o: Vyloučení 6 uchazečů pro nesplnní kvalifikačních předpokladů Výběru nejvodnějšího uchazeče Ptáček - pozemní stavby s.r.o..   Usnesení Rady je zde: rada_2013_6_7.pdf (311263)

Druhé jednání hodnotící komise

07.06.2013 09:00
Hodnotící komise se sešla a projednala závěry administrátora výběrového řízení z prvního jednání. Komise se jednomyslně shodla, že u firem, kterým chybí v subdodavatelském schématu zajištění některých činností není možné požádat o doplnění nabídky, protože by šlo o zvýhodňování některých...

Výběrové řízení na dodavatele stavby - Vyhodnocení nabídek

03.06.2013 09:00

První jednání hodnotící komise

03.06.2013 09:00
První jednání hodnotící komise spočívalo v kontrole předložených nabídek, zda obsahují všechny náležitosti dané Zákonem o veřejných zakázkách a Podmínkami výběrového řízení. Bylo kontrolováno více než 40 parametrů.   Výsledkem bylo zjištění, že:   u některých firem chybí v...

Počátek venkovních prací

01.06.2013 00:00

Jednání komise pro otevírání obálek

27.05.2013 17:00
27.5.2013 se uskutečnilo otevírání obálek. Podle Zákona o veřejných zakázkách se kontrolovalo:  1. Zda je nabídka v českém jazyce 2. Zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou 3. Zda je uveden nabídková cena a jaká je její výše   Všechny nabídky splnily formální požadavky a...

Výběrové řízení na dodavatele stavby - konec lhůty pro podávání nabídek

27.05.2013 13:00
Záznamy: 21 - 30 ze 67
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>