První jednání hodnotící komise

03.06.2013 09:00

První jednání hodnotící komise spočívalo v kontrole předložených nabídek, zda obsahují všechny náležitosti dané Zákonem o veřejných zakázkách a Podmínkami výběrového řízení. Bylo kontrolováno více než 40 parametrů.

 

Výsledkem bylo zjištění, že:

 

  • u některých firem chybí v subdodavatelské schématu zajištění některé z činností, na které nemají vlastní oprávnění k podnikání
  • u některých firem byl zjistěn nesoulad mezi dodanými vzorky oken a jejich požadovanými vlastnostmi 
  • další drobné nedostatky

 

Výsledky zjištění hodnotící komise byly předány administrátorovi výběrového řízení ke kontrole a vypracování podkladů k dalšímu jednání.