Archiv článků

Financování rekonstrukce

22.06.2014 22:02
Bohužel ani po půl roce není hotovo ze strany poskytovatele dotace SFŽP vyhotovení finální verze Rozhodnutí o přidělení dotace. Stále tedy můžeme jen doufat, že SFŽP důkladně zkoumá naše argumenty a uzná naše argumenty a amy ušetříme zhruba 2 mil. Kč.   Zatím tak stále musíme počítat s...

Rekonstrukce zahájena

15.06.2014 12:00
Firma PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. zahájila na základě Smlouvy o dílo práce na rekonsrukci Zákaldní školy Klimkovice. Ředitelské volno v pondělí 16.6.2014 bude využito k návozu materiálu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí. Pak budu práce probíhat za běžného vyučování až do konce školního...

BLOG - místo pro názory a diskuzi

31.12.2013 23:59
Blog je určen na názory a podněty, které nelze zařadit do žádné kategorie. Neváhejte a napište ním své názory a podněty.Číst zprávy tohoto blogu je možné i přes RSS kanál.

Aktuální harmonogram rekonstrukce

31.12.2013 23:59
    Rozhodnutí Rady o znění zadávacích podmínek 26.4.2013 Jmenování výběrové komise 26.4.2013 Zveřejnění zadávacích podmínek 2.5.2013 Prohlídka místa plnění 14.6.2013 Lhůta pro podání nabídek 27.5.2013...

Zastavení správního řízení na ÚOHS

19.11.2013 00:00
Ukázalo se, že postup Města Klimkovice ve věci výběrového řízení byl správný.    Úřad na ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení proti Městu Klimkovice díky tomu, že „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA“ vzalo zpět svůj návrh na přezkuna přezkoumání úkonů zadavatele...

Dotaz na ÚOHS (čas se krátí)

25.10.2013 14:30
Protože čas na odevzdání všech podkladů k získání dotace na SFŽP se krátí (musíme stihnout do konce roku), požádal jsem oficiálně ÚOHS o zprávu o průběhu řešení naší kauzy. Snad se povede nemožné a ÚOHS dodrží zákonný termín a do 30 dnů nám odpoví.   Vážení,   Dovoluji si tímto zdvořile...

Dobré zprávy z ÚOHS !!!

07.10.2013 00:00
Úřad pro Ochranu hospodářské soutěže obdržel od „Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA“ podání, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 25. 7. 2013. Sdružení zřejmě usoudilo, že postup města byl správný a že pokračování sporu povede k prohře a ke ztrátě...

Den otevřených (a rekonstruovaných) dvěří

05.10.2013 00:00
Prohlídka rekonstruovaných prostor pro rodiče dětí a občany Klimkovic 

Ukončení celé rekonstrukce

30.09.2013 00:00

Čas se krátí

23.09.2013 21:34
Dnes vypršela zákonná lhůta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pro rozhodnutí v naší kauze. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, tento úřad lhůty moc neřeší a průměrná doba vyřízení stížnosti je delší než půl roku.   Proto jsem si dovolil opakovaný dotaz na průběh řešení, jehož text je zde:...
Záznamy: 1 - 10 ze 67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>