Archiv článků

Zádrhel s výpočtem

06.06.2011 14:00
Při zpracovávání posudku se objevil zádrhel v tom, že projketantovi nevycházely požadované úspory emisí. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.   Díky velmi vstřícnému postiji Ministra Žívotního prostředí Tomáše Chalupu, který uznal naše argumenty, bylo možné v projektu počítat s tabulkovými...

Projektová dokumentace na rekonstrukci ŽS

01.06.2011 14:00
V souladu se smlouvou a následnými dodatky byla dne XX.XX.2011 odevzdána projektová dokumentace "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice - projektová dokumentace“, včetně všech povolení ke stavbě a dalším krokům. Součástí projektu je i barevné řešení fasády dle návrhu Ivany...

Barevné řešení fasády

09.05.2011 14:00
Rada města na svém zasedání usnesením 17/181 schválila řešení fasády základní školy dle návrhu Mgr. Ivany Sikulové Křížkové. Rozhodnutí bylo učiněno jako kompromisní mezi chtěným a možným, protože jakékoliv nadstandardní řešení (obrázky, pruhy....) nemůže být hrazeno z dotace a podíl neuznatelných...

Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci a podání dotace

21.03.2011 14:00
Rada města rozhodla svým usnesením 12/139 výběru zhotovitele veřejné zakázky "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice - projektová dokumentace a dotace" a uzavření smlouvy o dílo se společností EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 52/551, 700 30 O,- Hrabůvka s...

Vyhlášení výběrové řízení na projektovou dokumentaci

18.02.2011 14:00
Hospodářsko technický odbor na základě rozhodnutí Rady města 5/56 ze dne 10.1.2011 s doplněním 6/61 ze dne 17.1.2011 vyhlásil dne 18.2.2011výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a současně zpracovatele dotační žádosti. Kombinace obou činností byla vedením města vyhodnocena...

Nalezen dotační titul

20.12.2010 00:00
Hospodářsko technický odbor ve spolupráci s místostarostou nalezli možnost využít pro rekontrukci dotační titul Ministerstva Životního prostředí. Ten byl vypsán pouze pro Moravskoslezský kraj a prioritou bylo snížení emisí ze zdrojů vytápění. Ačkoliv tedy budeme v souvislosti s touto akcí...

Rozhodnutí o rekonstrukci

15.12.2010 18:00
Zastupitelé města Klimkovic na svém prvním řádném zasedání jednomyslně přijali jako svou prioritu rekonstruovat Základní školu Klimkovice a pověřili Radu města nalezením vodného dotačního titulu. Zároveń zastupitelé vyčlěnili 500 000Kč v rozpočtu roku 2011 na pořízení projektové dokumentace a...
Záznamy: 61 - 67 ze 67
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7