Rozhodnutí rady města

07.06.2013 16:30

Rada města na svém 83. zasedání rozhodla o:

Vyloučení 6 uchazečů pro nesplnní kvalifikačních předpokladů

Výběru nejvodnějšího uchazeče Ptáček - pozemní stavby s.r.o..

 

Usnesení Rady je zde: rada_2013_6_7.pdf (311263)