Druhé jednání hodnotící komise

07.06.2013 09:00

Hodnotící komise se sešla a projednala závěry administrátora výběrového řízení z prvního jednání.

Komise se jednomyslně shodla, že u firem, kterým chybí v subdodavatelském schématu zajištění některých činností není možné požádat o doplnění nabídky, protože by šlo o zvýhodňování některých uchazečů a nezákonné doplňování nabídky.

Komise navrhla vyřazení 6 uchazečů pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.

Z uchazečů, kteří kvalifikační předpoklady splnili pak vybrala nejlevnější nabídku. 

 

  Kvalifikační předpokady
OMLUX, spol. s r.o. (Ostrava) NE
BYSTROŇ Group a.s. (Ostrava) NE
BDSTAV MORAVA s.r.o.,  (Bruzovice) NE
Atrium reality a.s. (Klimkovice) NE
"Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV - EVČM - RIDERA" (Ostrava) NE
MH - STAVBY, s.r.o. (Ostrava) NE
Ptáček - pozemní stavby s.r.o (Kojetín) ANO
SYNER Morava, a.s. (Kroměříž) ANO

 

Komise doporučila Radě města uzavřít smlouvu s firmu Ptáček - pozemní stavby s.r.o.