Rozhodnutí o rekonstrukci

15.12.2010 18:00

Zastupitelé města Klimkovic na svém prvním řádném zasedání jednomyslně přijali jako svou prioritu rekonstruovat Základní školu Klimkovice a pověřili Radu města nalezením vodného dotačního titulu.

Zároveń zastupitelé vyčlěnili 500 000Kč v rozpočtu roku 2011 na pořízení projektové dokumentace a podání žádosti.

Podrobnosti jednání Zastupitelstva jsou zde: www.mesto-klimkovice.cz/clanky.php?kat=2&action=view&id=2658

 

ing. Jakub Unucka