Eva Gregorová

Eva Gregorová

Projektový manažer SFŽP

Telefon: 267 994 231

E-mail: eva.gregorova@sfzp.cz