Vyhlášení výběrové řízení na projektovou dokumentaci

18.02.2011 14:00

Hospodářsko technický odbor na základě rozhodnutí Rady města 5/56 ze dne 10.1.2011 s doplněním 6/61 ze dne 17.1.2011 vyhlásil dne 18.2.2011výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a současně zpracovatele dotační žádosti. Kombinace obou činností byla vedením města vyhodnocena jako optimální varianta.

V přiložených zadávacích podmínkách byl požadavek na rozdělení ceny na činnosti před podáním dotace (Zhotovení dokumentace, Inženýrská činnost, Zpracování a podání žádosti a Ostatní činnosti před podpisem smlouvy o přidělení dotace) a po získání dotace (Administrace žádosti a Autorský dozor). Důvodem ytohoto kroku byla snaha zamezit přesouváním nákladů mezi jednotlivými kapitolami a minimalizovat cenu za podání žádosti, pokud by nebyla úspěšná.

Zadávací podmínky jsou zde: Zadávací podmínky projektant.pdf (319,3 kB)

Přímo byly osloveny byly firmy:

  1. Europrojekt
  2. OSA Invest
  3.  

a výzva byla uveřejněna na Úřední desce dne 18.2.2011 zde: www.mesto-klimkovice.cz/uredni_deska.php?action=view&kat=8&id=2743

 

ing. Jakub Unucka