Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci a podání dotace

21.03.2011 14:00

Rada města rozhodla svým usnesením 12/139 výběru zhotovitele veřejné zakázky "Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice - projektová dokumentace a dotace" a uzavření smlouvy o dílo se společností EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 52/551, 700 30 O,- Hrabůvka s nabídkovou cenou 335.000,- Kč bez DPH.

Vyhodnocení výběrového řízení je zde:

Smlouva se zhotovitelem je zde:

 

ing. Jakub Unucka