Upravený harmonogram akce

05.05.2013 00:00

 

HARMONOGRAM OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZADAVATEL: Město Klimkovice

NÁZEV ZAKÁZKY: Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice

Veřejná zakázka dle limitu:

podlimitní

č.

Název položky

termín

pozn.

1

Podpis mandátní smlouvy

0

 

2

Odsouhlasení zadávacích podmínek zadavatelem

0

Klimkovice

3

Odsouhlasení zadávacích podmínek SFŽP

0

SFŽP

4

Odeslání oznámení do ISVZ

2.5.2013

Justitia

5

Jmenování komise

10.5.2013

Klimkovice

6

Prohlídka místa plnění

14.5.2013

Klimkovice

7

Lhůta pro podání nabídek

27.5.2013

8:45 hod., Klimkovice

8

Jednání komise pro otevírání obálek

27.5.2013

9:00 hod., Klimkovice

9

Jednání komise pro hodnocení nabídek první jednání

27.5.2013

9:00 hod., Klimkovice

10

Jednání komise pro hodnocení nabídek druhé jednání

3.6.2013

9:00 hod., Klimkovice

11

Rozhodnutí zadavatele o výběru

dle jednání rady

Klimkovice

12

Lhůta pro odeslání rozhodnutí

do 5 dnů ode dne rozhodnutí

Justitia

13

Lhůta pro podání námitek

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Justitia

14

Rozhodnutí zadavatele o případných námitkách

do 10 dnů ode dne doručení námitky

Klimkovice

15

Uzavření smlouvy/předpoklad

24.6.2013

Klimkovice