Prosba o revizi uznatelných/neuznatelných nákladů

09.03.2013 09:13

Stále se snažíme změnit podle našeho názoru špatný výpočet neuznatelných nákladů, díky kterému je podíl města o 2 milióny korun vyšší, než by měl být. Proto vysvětlujeme a vysvětlujeme....

 

Vážený pane Poláku

přeji Vám hezký den do Prahy.

Dle informací naší projektové manažerky paní Rosenbergové rozhodujete o nové míře podpory projektu rekonstrukce naší Základní školy, která bude provedena z operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“), prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, programu 2.1.1 - Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů, registrační číslo projektu CZ.1.02/2.1.00/11.12806.

Zde nás trápí chyba projektanta, který v původním výpočtu špatně přepsal jedno číslo úspor. Z toho vyšla celková suma úspor (a tím i neuznatelných nákladů) ve výši přes 5 mil. Kč, i když celkové náklady nedosahují ani poloviny této částky. Logiky je to jasné, není možné takovou částku uspořit, když jsou náklady poloviční. Bohužel „papírově“ to je tak je, protože v příslušném řádku je chyba a Vaši pracovníci to správně spočítali.

V rámci kontroly správnosti výběrového řízení, kdy se změnila cena projektu, dojde k novému přepočtu míry podpory. Právě k tomuto aktu nás všichni odkazovali, když jsme předkládali opravený výpočet úspor. Proto si Vás dovolím ještě jednou tímto způsobem poprosit o zahrnutí správného čísla do výpočtu úspor.

V případě Klimkovic jde o poměrně zásadní částku, která pro Vaši představu tvoří polovinu rozpočtu města, která není mandatorně určena a je možné ji použít na investice či jiné bohulibé akce.

V případě úspěchu ji chceme použít na další podporu kotlíkových dotací v Klimkovicích. Město podporuje každého občana, který si vymění kotel za automatický úvěrem ve výši 90 000Kč a nevratným příspěvkem ve výši 20 000Kč. Již se nám podařilo vyměnit 80 kotlů, což představuje  40% všech kotlů na tuhá paliva ve městě. V tomto ohledu jsme z celého kraje nejdál a myslím, že naplňujeme představy SFŽP o tom, jak by se měly města vyvíjet.

Proto si dovolím tímto způsobem „lobovat“ ve prospěch naší žádosti.