Příprava výběrového řízení - hledání partnera

06.02.2013 14:36

Vzhledem k tomu, že projekt rekonstrukce Základní školy je z hlediska Zákona o veřejných zakázkách velkou stavební akcí, navíc jsou použity prostředky EU, může každá, byť i malá chyba při procesu výběrového řízení přijít velmi draho. Po rekonstrukci kanalizace jde o druhou největší investiční akci Města Klimkovic v novodobé historii. Proto bylo vedením města a hospodářsko-technickým odborem rozhodnuto svěřit přípravu i organizaci výběrového řízení specializované firmě. Ta je vybírána ve veřejném výběrovém řízení.

Zadávací podmínky jspou zde:

Přímo byly dne 6.2.2012 dopisem se zadávacími podmínkami osloveny všechny firmy z Moravskoslezského kraje, které na portálu SEZNAM.CZ deklarují svoji nabídku na tento typ služeb. Text zadávacích podmínek byl zveřejněn na úřední desce dne:

 

ing. Jakub Unucka