Předběžná varianta financování

16.02.2013 17:22

Zastupitelstvo města dne 16.2.2013 svým usnesením 20/151 pověřilo Radu města jednat s ČEskou spořitelnou o úvěry na vlastní podíl města pro projekt rekonstrukce Základní školy. Variantu financování projektu jiným způsobem (prodej majetku, přímo z rozpočtu) Zastupitelstvo nedoporučilo.

Důvodem je i velmi nízká úroková sazba nabízeného úvěru.

 

Nabídka České spořitelny je variantní.

 

První varianta počítá s pohyblivou měsíční sazbou úroku, vbždy ve výši 1,28% + aktuální sazba PRIBOR.

Druhá varianta počítá s fixní sazbou 2,37% po celou dobu splácení. Tato bude výhodná v případě, že bankovní sazby byodu vyšší než 1,1% p.a., což je do budoucna pravděpodobné. Pokud bychom se rozhodli pro tuto variantu a celkovou částku 8,5 mil. Kč, budeme každoročně po dobu 9 let splácet cca 1.1 mil Kč ročně a celkové úroku dosáhnou výše 885 000Kč.

 

Nabídka úvěru: Nabídka úvěru ČSAS.pdf (358,2 kB)

 

ing. Jakub Unucka