ing. Zdeněk Husťák

ing. Zdeněk Husťák

Starosta města, statutární zástupce, člen výběrové komise

Telefon: 556 420 303,

E-mail: starosta@mesto-klimkovice.cz