ing. Jakub Unucka

ing. Jakub Unucka

Místostarosta města, pověřený vedením projektu, člen výběrové komise

Telefon: +602 561 816

E-mail: mistostarosta@mesto-klimkovice.cz