Zadávací podmínky hotovy

09.04.2013 16:00

Byla vytvořena finální verze zadávací dokumentace, která byla zaslána na SFŽP ke kontrole.

 

Pracovní verze podmínek zde:
Klimkovice zadávací dokumentace SFŽP V1.doc (379,5 kB)


 

Principem zadávacách podmínek je:

 

  • Měkké kvalifikační kritéria, aby nebyly diskriminovány žádné firmy, ale nemohly se účastni malé firmy, které podobnou zakázku nikdy nerealiovaly. Firmy musí mít reference na stavbu odpovídající zhruba polovině rozsahu naší ZŠ 
  • Tvrdé finanční podmínky, dodavatel hradí celou stavbu ze svého rozpočtu až do prosince 2013, kdy obdrží první platbu
  • Tvrdé sankce za porušení kvality stavby, které budou pro dodavatele likvidační

Uvidíme

 

JU