Vybrán partner pro přípravu výběrového řízení

21.02.2013 13:50

Rada města svým usnesením 73/789.2¨rozhodla na návrh hospodářsko-technického odboru o výběru partnera pro realizaci výběrového řízení na dodavatele vlastní stavby. Pevně věříme, že se nám se společností JUSTITIA podaří vybrat dodavatele, který stavbu zrealizuje v požadované kvalitě a termínech.  

Zda se podaří nastavit podmínky výběrového řízení tak, aby nekvalitní firmy neměly šanci, je velkou otázkou. Riziko odvolání neúspěšných uchazečů k ÚHOS je vysoké a celý proces by byl ohrožen.

Zkušenosti ostatnách měst ale ukazují, že pokud zadávací podmínky nejsou dostatečně tvrdé, stavba nedopadne dobře. Zpravidla zvítězí firma z velmi nízkou cenou, která stavbu zrealizuje ve špatné kvalitě, pozdě a s požadavkem obrovských vícenákladů.

Abychom se vyvarovali známých problémů, budeme navrhovat do výběrové komise širokou škálu stavebních a dotačních odborníků, kteří pomohou rozpoznat v nabídkách jednotlivých uchazečů předem možná problematická místa.

 

 

ing. Jakub Unucka