Rozšířené jednání Rady města

25.03.2013 16:30

Rada města, pracovníci HTO, projektanti EUROPROJEKT a poradenská firma JISTITIA do pozdního večra rokovali nad parametry zadávacích podmínek. Výsledkem jsou poměrně benevoletní kvalifikační kritéria, které umožní zapojení většího počtu firem. Oproti tomu jsou poměrně přísné finanční podmínky, kdy dodavatel celou stavbu financuje ze svého. Tyto parametry JUSTITIA zakotví do návrhu smlouvy od dílo a předloží radě ke Schválení.