Rizika výběrového řízení na dodavatele stavby

23.02.2013 18:22

ing. Jakub Unucka - osobní názor:

 

Příprava podmínek výběrového řízení bude nesmírně důležitá. Současná krize ve stavebnictví, která by správně měla skončit krachem mnoha stavebních firem, je zatím řešena na úkor malých subdodavatelů - živnostníků. Velké stavební firmy byly zvyklé na marže desítek procent z projektových cen. Díky tlaku na ceny, novému znění zákona o veřejných zakázkách, dochází k naprosto opačnému extrému než v minulosti - stavební zakázky jsou realizovány se ztrátou. Běžnou praxí je, že větší stavební firma nabídne cenu na úrovni 50% projektových cen. Díky tomu zakázku získá, ale v průběhu realizace zjistí, že projektant měl přeci jen pravdu a za nabízenou cenu se zakázka realizovat nedá. Firma má tak několik možností:

  • Odstoupit ze zakázky (což je reálně možné jen před zahájením prací)
  • Dohodnout se se Zadavatelem předem na vícepracech (což je prakticky vždy nelegální)
  • Hledat slabé místo v projektové dokumentaci Zadavatele a požadovat vícenáklady (
  • Použít nekvalitní materiály a šidit práci (což je běžné a měl by tomu zabránit stavební dozor)
  • Nezaplatit svým dodavatelům (což je nejběžnější a Zadavatel na to nemá žádný vliv)

Živnostník (obkladač, zedník, natěrač) tak většinou nakoupí materiál a provede práci, generální dodavatel mu však nezaplatí s odůvodněním skutečných nebo vymyšlených závad. Živnostník má na výběr se buď soudit a své peníze vymáhat nebo se pokusit je vydělat jinde a rychleji, protože výsledek soudu je možné očekáat za mnoho let a s nejistým výsledkem. Rodina živnostníka však nemůže s nákupem potravin nebo jiných věcí denní spotřeby čekat, proto naprostá většina těchto sporů končí v neprospěch živnostníků. Obrovské množství osobních bankrotů v minulých dvou letech je připisováno právě na vrub této praxi. Městu Klimkovice jako Zadavateli by mohlo být jedno, že k tomuto dochází, ale  představa, že se na rekonstrukci Základní školy bude podílet mnoho klimkovických živnostníků, kteří nedostanou zaplaceno, musí každému připadat nesprávná.

 

Zákon o veřejných zakázkách bohužel vylučuje možnost jakéhokoliv jiného kritéria, než je cena. Kvalita, spolehlivost, společenská odpovědnost - to vše je naprosto potlačeno. To je bohužel dań za hříchy předražených a zmanipulovaných veřejných zakázek v minulosti a musíme s tím vyrovnat.

 

Původní projektová cena (podle tabulek) celé rekonstrukce se vyšplhala až ke 40 mil. Kč. Tato částka byla jednak nereálná z hlediska možností města na spolufinancování a dopředu vylučovala možnost získat dotaci. Proto firma EUROPROJEKT stanovila cenu rekonstrukce na základě reálných cen z obdobných akcí. Cena projektu je již dnes okolo 70% původních projektových cen. Všichni, kdo měli možnost seznámit se s projektem, si nedokáží představit nějak výrazné snížení ceny ve výběrovém řízení. Rekonstrukce skutečně bude stát deklarovaných cca 25. mil Kč. Pokud firmy nabídnou méně, bude to na úkor kvality nebo s jasnou snahou "oškubat" subdodavatele.

 

Ani jedna varianta není pro Klimkovice výhodná.

 

Levnější a nekvalitní materiály způsobí, že místo komfortního používání školy dětmi a pracovníky se budou řešit reklamace. Zcela jistě dlouhé roky a soudní cestou a proto se bude neustále něco opravovat z provozních prostředků školy. To není dobrý výhled.

 

V zájmu města Klimkovic je i to, aby se na rekonstrukci podíleli klimkovičtí živnostníci. Ti získají práci a část jejich daní skončí zpět v městském rozpočtu. Bohužel není možné formálně požadovat a zohledňovat využití klimkovických subdodavatelů v hodnocení výběrového řízení. Neformálně samozřejmě ano a je snad i povinností představitelů města zapojení klimkovických živnostníků a podnikatelů do projektu vyžadovat. Je to v zájmu města.

 

Ideální z hlediska kvality by byla realizace rekonstrukce klimkovickou firmou. Protože pracovníci i vedení firmy by byli každý den konfrontováni s kvalitou stavby a museli by se hanbou propadnout, kdyby svoji práci neodvedli dobře. I přesto, že v Klimkovicích je několik firem, které by dokázaly rekonstrukci provést kvalitně, jsme k jejich účasti velmi skeptický. A k jejich případnému vítězství ještě více. Očekávám, že vítězem bude firma, která nemá žádné vlastní zaměstnance a její majitelé působí již v nekolikátém „eseročku“ a další mají nachystány v šuplíku. Ta si najme armádu zahraničních dělníků a už teď se chystá místo na práci na hledání případných chybiček v projektové dokumentaci…

 

V koutku duše ale doufám, že tomu tak nebude a celý projekt se podaří realizovat ku spokojenosti všech, zejména školáků dnešních i budoucích.