Nalezen dotační titul

20.12.2010 00:00

Hospodářsko technický odbor ve spolupráci s místostarostou nalezli možnost využít pro rekontrukci dotační titul Ministerstva Životního prostředí. Ten byl vypsán pouze pro Moravskoslezský kraj a prioritou bylo snížení emisí ze zdrojů vytápění.

Ačkoliv tedy budeme v souvislosti s touto akcí používat pojem rekonstrukce, prvořadým cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší v našem lázeňském městě a blízkém okolí. Základní škola dosud pro vytápění používala kotel na tuhá paliva, který výrazným způsobem ovlivňoval své okolí. A to i proto, že budova školy, postavená před několika desítkami let, rozhodně nepatří k energeticky úsporným a tepelné ztráty jsou značné.

Jde o prostředky z 25. Výzvy Státního fondu životního prostředí - PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, Programu 2.1.1  - Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů.

Podrobnosti k tomuto programu jsou zde:

 

XXV. výzva

ing. Jakub Unucka