Jmenování výběrové komise

26.04.2013 16:31

Komise pro otevírání obálek i výběrová komise byly jmenovány Radou města ve

 

Ing. Jakub Unucka, místostarosta          (náhradík: JUDr. Ilona Křížková, právní zástupce města)

Ing. Zdeněk Husťák, starosta                 (náhradík: Ing. Václav Šimíček, vedoucí HTO)

Ing. Ladislav Procházka, tech. dozor     (náhradík:Lukáš Kačáni, technik)

Ing. David Kelnar, zást. projektantů       (náhradík: Ing. Martin Čech zást. Projektantů)

Mgr. Mirka Hoňková, zást. ředitele ZŠ   (náhradík:Mgr. Anna Kudelová, ředitelka ZŠ)

Petr Skyba, kontrolní výbor                    (náhradík:Ing. Lucie Krejčí, kontrolní výbor)

Ing. Petr Večerka, finanční výbor           (náhradík:Ing. Šárka Vůjtková, finanční výbor)

Ing. Radim Láznička, technik                 (Ing. Jiří Nezhoda, energetický auditor)