Aktuální harmonogram akce

23.06.2013 12:07
   
Rozhodnutí Rady o znění zadávacích podmínek 26.4.2013
Jmenování výběrové komise 26.4.2013
Zveřejnění zadávacích podmínek 2.5.2013
Prohlídka místa plnění 14.6.2013
Lhůta pro podání nabídek 27.5.2013 13:00
Otevírání obálek 27.5.2013 13:00
Jednání hodnotící komise 3.6.2013
Druhé jednání hodnotící komise 7.6.2013
Rozhodnutí Rady města o výběru 7.6.2013
Doručení rozhodnutí uchazečům 10.6.2013
Lhůta pro podání námitek 25.6.2013
Jednání hodnotící komise o námitkách 27.6.2013
Rozhodnutí Rady o námitkách 28.6.2013
Podpis smlouvy s uchazečem 28.6.2013